Nota informativa do PsdeG-Psoe do Irixo sobre queixas a Valedora do Pobo

A VALEDORA DO POBO admite as 5 queixas do GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  e require o CONCELLO DO IRIXO para que en 15 días informe de porque denega o acceso a máis dunha ducia de expedientes solicitados polos socialistas.

Os portavoz socialista Iago Fariñas Valiña solicitou o acceso a diferentes expedientes do Concello xa no mes de agosto, setembro e novembro de 2022 e febreiro 2023 sen que o alcalde concedese dito acceso.

FESTAS EN RIBADAVIA

Van xa para 9 meses nos que o Alcalde do Irixo non amosa os expedientes de;

  • Xustificantes/facturas da conta xeral do ano 2021.
  • Compra/venta de castañas e comercialización, fabricación de fariña, etc.,
  • “Feira do Tellado” e “Festa do Cabalo” 2022.
  • “Marca Irixo” e “tenda da marca Irixo”.
  • Programación e/ou concertos, actuacións e/ou actividades verán 2022.
  • Contratación de persoal do concello.
  • Obradoiro de emprego.
  • E os expedientes de diferentes obras e gastos, entre outros…

– Tampouco da acceso os empadroamentos deste concello que se ten solicitado e a pesar de ter o acceso concedido por silencio administrativo positivo fai xa varios meses atrás.

Os socialistas lamentan a falta de transparencia e as trampas do alcalde MANUEL CERDEIRA que TEN UN PROBLEMA GRAVE NO RESPETO A DEMOCRACIA, A LEI, E OS DEREITOS DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN.