Arrancan as obras para humanizar as rúas Caravel e Loureiro do Barrio de Flores cun investimento que supera os 150.000 euros

As obras para poñer fin as deficiencias das rúas Caravel e Loureiro, emprazadas no Barrio de Flores, comezaron nos últimos días. A actuación, que conta cun orzamento que supera os 150.000 euros, prevé o acondicionamento dos pavimentos e a renovación da rede de abastecemento destas dúas rúas do casco urbano do Carballiño. Ademais, levarase a cabo a renovación da rede de abastecemento de auga e de alcantarillado, xunto coa nova rede e varios sumideiros de augas pluviais, por tratarse de tramos antigos de fibrocemento no caso da auga e de formigón deteriorado no caso do alcantarillado. Posteriormente, repoñeranse as bases e pavimentos das beirarrúas e das calzadas. O executivo local prevé poñer fin con este proxecto ás deficiencias detectadas nestas dúas vías, no marco do plan de reparacións de infraestruturas viarias que se estende por todo o municipio.