Resultado da enquisa de Badal Novas no concello de A ARNOIA

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

A enquisa feita a través de Badal Novas de forma telemática da os seguintes resultados:

CANDIDATOSPORCENTAXE DE VOTO
PP : Rodrigo Aparicio69%
PsdeG-Psoe: Emilio Alberte31%

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

A enquisa hai que darlle un valor relativo xa que vota quen quere e faino a través dun medio no que por exemplo a xente de máis idade participa moi pouco porque non esta habituada a utilizar medios telemáticos.