Resultado da enquisa de Badal Novas no concello de MASIDE

A enquisa feita a través de Badal Novas de forma telematica da os seguintes resultados. A enquisa hai que darlle un valor relativo xa que vota quen quere e faino a través dun medio no que por exemplo a xente de máis idade participa moi pouco porque non esta habituada a utilizar medios telematicos.

CANDIDATOSIMAXEPORCENTAXE DE VOTO
PP : Nacho Campo37%
PSdeG-PSOE: José Manuel Iglesias 60%
BNG: Daniel Pérez3%

FESTAS EN RIBADAVIA