Acotío con Xosé Mosquera Presidente da Federación Galega de Tenis e do Partido Galego

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO
https://youtu.be/zC97YaQJynM

Licenciado e Graduado en Dereito no ano 1979.
Profesor Axudante de clases prácticas de Dereito Constitucional nas Universidades de Navarra e Santander nos cursos 1980-81, 1981-82, 1982-1983.
Técnico de Administración Xeral, por oposición libre, da Deputación provincial de Ourense desde o ano 1985.
Secretario Xeral Técnico da Consellería de Pesca entre outubro de 1987 e novembro de 1989.
Profesor Asociado de Dereito Constitucional da Universidade de Vigo desde o ano 1991 á actualidade.
Xefe do Servizo de Intervención da Deputación provincial de Ourense desde o ano 1995.
Desde de xaneiro de 2011 foi Tesoureiro da Federación Galega de Tenis, en 2014 pasou a ser ademais de Tesoureiro Vicepresidente da mesma.
Desde xullo de 2018 é Presidente da Federación Galega de Tenis.

Presidente do Partido Galego

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO