Nota de prensa da Anpa sobre as probas de acceso ao Conservatorio do Carballiño

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

SOBRE AS PROBAS DE ACCESO AO CONSERVATORIO DO CARBALLIÑO 2024

A publicidade e as publicacións, en todos os procesos selectivos públicos, configúranse como condición necesaria para garantir o respecto aos principios de igualdade, mérito e capacidade .

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Corresponde á ANPA, á xunta directiva do Cmus e á presidencia do tribunal da proba de acceso ao conservatorio garantir que todo o proceso se desenvolva con transparencia e coa máxima información: publicación das listas de inscritos de cada familia de instrumentos, lista de aprobados e asignación de prazas e lista de agarda para vacantes sobrevenidas. Ademais, as listas deberán encriptar  os datos de cada participante para respectar a protección de datos. Esta información e transparencia é un dereito de todos os solicitantes de praza e un dereito do colectivo e da comunidade educativa do noso conservatorio público.

O venres 14 de xuño rematou o prazo de inscrición para as probas de acceso e, a dous días do examen, as listas de admitidos/inscritos aínda non están publicadas na plataforma web do conservatorio nin nos taboleiros físicos do centro.

Solicitamos que os responsables do proceso de acceso ao conservatorio realicen as publicacións nas plataformas virtuais e físicas do conservatorio.

A ANPA solicita información, transparencia  e participación pública no proceso.