A opinión de Xosé González: ” Os premios Peña Novo no castelo de Soutomaior “

II EDICIÓN COCHES CLÁSICOS NO IRIXO

Xosé González Martínez: Secretario da Irmandade Xurídica Galega e Presidente Foro E. Peinador. Vicepresidente da Asociación de Amigos do Couto Mixto.


A falta de autoestima de moitos galegos e galegas lévaos a seren protagonistas de comportamentos esperpénticos. Contoume o maxistrado Xosé Xoán Barreiro Prado, presidente da Sección 2ª  da Audiencia Provincial de Pontevedra, que en todas as vistas orais e sentenzas utiliza a lingua galega, como en máis dunha ocasión tivo que pararlles os pés a algúns suxeitos que prestaban declaración  ao manifestaren o atrevemento de de dicir que non eran galegofalantes, pretendendo con esta argallada impoñer o uso da lingua castelán no proceso xudicial. Pero vostede será galegoescoitante, non si?, preguntáballes. Daquela limítese a facer uso do seu dereito a utilizar calquera dos idioma cooficiais en Galicia, que eu fareino no meu, en galego.

XUNTANZA DE CLÁSICOS NO IRIXO

Don Alejandro Couselo, maxistrado dun Xulgado do Social en Vigo, ditou días atrás unha providencia negándolle o dereito a unha das partes do proceso que solicitaba que a outra declarase en castelán alegando indefensión. Comportamentos desta índole son moi comúns acotío. Por iso cómpre maior firmeza na defensa do noso dereito a expresarmonos en galego sen ter que falar na lingua do noso interlocutor. As lingua son códigos de comunicación e os seus usos non se rexen polas normas das boas maneiras.

Os Premios Peña Novo, que foron creados pola fundación homónima, pretenden recoñecer con estas distincións a todas aquelas persoas que no exercicio das súas actividades profesionais dignifican a lingua galega facendo valer o uso do seu dereito, expresándose nela, oralmente e por escrito. O noso idioma goza do recoñecemento legal para ser utilizado en calquera esfera social ou profesional sen ningunha limitación.

Este ano os Premios Peña Novo chegan á XXVIII edición. Durante este dilatado período de tempo foron premiados, empresarios, médicos, xuíces, avogados, comisarios de policía, notarios… Con eles preténdese recoñecer e estimular aos auténticos dinamizadores do proceso normalizador na transversalidade dos seus usos. Os seus exemplos dignifican a lingua galega e son merecentes de seren imitados. A pretensión é chamar  á autenticidade  dos nosos comportamentos para sermos máis nós.

Os Premios Peña Novo, que se entregarán no castelo de Soutomaior en acto público, aberto aos que estean interesados en participar o próximo día 4 de xullo, ás 19:30 horas, seránlles concedidos polos seus moitos méritos a:

Concello de Carballo “polo desenvolvemento dunha política lingüística dirixida ao fomento do uso do galego nun concello cunha poboación de 30.000 habitaantes no que existe unha porcentaxe nada desprezable de inmigrantes, fomentando deste xeito a cohesión lingüística na cidadanía”:

Dona María Jesús Lago Vilaboa, Xefa do Servizo de Traballo Social da EOXI de Vigo, “polo seu compromiso coa contorna  e realidade da súa comunidade maioritariamente galegofalante, sendo un referente no eido social como militante activa  na xustiza social e os dereitos das persoas”.

Don Carlos Pajares Vales, doutor en Física e catedrático. Foi o primeiro Reitor democrático da Universidade de Santiago de Compostela durante o período 1985-1990. “Durante este mandato implantou na institución académica un  proceso de galeguización eficaz e continuado a través da creación dun  servizo propio, dedicado ao fomento do uso da lingua galega no ámbito académico e científico”, que logo  foi imitado polas universidades de Vigo e A Coruña despois da segregación.

Xosé González Martínez. Presidente da Fundación Peña Novo


Curriculum de Xosé González Martínez

Dende 1979 foi funcionario da administración local, primeiro en Redondela, onde estivo 20 anos no Servizo de Normalización Lingüística do concello, e despois na mancomunidade da Área intermunicipal de Vigo onde foi director do Servizo de Normalización Lingüística.

Foi director da Revista de Administración Galega, subdirector da revista Lingua e Dereito que edita a Universidade de Vigo. É presidente da Fundación dos Premios da Crítica Galicia, secretario da Asociación de Amigos de Couto Mixto, fundador da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística e da Asociación de Xuristas en galego. Foi un dos creadores do Premio Blanco Amor. É impulsor da Fundación Galicia Empresa e da Fundación Lois Peña Novo (sendo o actual Presidente), e presidente do Foro Enrique Peinador. Colaborador en prensa (Faro de Vigo) e radio (Radio Galega) e da Enciclopedia Galega Universal. Foi o tradutor ao galego dos Códigos Penal e Civil e de moita outra literatura xurídica.


Outros ártigos de Xosé González

A opinión de Xosé González: ”Couto Mixto, unha República rescatada “

A opinión de Xosé González: ”A XV Asemblea da Irmandade Xurídica Galega”

A opinión de Xosé González: ”A irmandade da sanidade galega homenaxea ao doutor Carlos Guitián”

A opinión de Xosé González: ” Embutidos Lalinense, un exemplo de galeguización empresarial “

A opinión de Xosé González: ” As mentiras do relato da transición democrática”

A opinión de Xosé González: ” Para Sermos Máis Nós”

A opinión de Xosé González: ” Precursores da conciencia galega”

A opinión de Xosé González: “Galeguización dos Concellos”

A opinión de Xosé González: “dous reitores compartiron ilusións para transformaren a Usc”

A opinión de Xosé González: “no pasamento dun amigo de meu”

Xosé González: “Os montes veciñais en man común “

Xosé González: “acto de homenaxe ao reitor Rodriguez Cadarso en Lubián”

Na Limia en Galego, Agora e Sempre

A opinión de Xosé González: “Na memoria de Domingo Lorenzo en Barcia de Mera”

A opinión de Xosé González: ” A identidade lingüística dos defuntos”

A opinión de Xosé González: ” Sumar Navantia”

A opinión de Xosé González: ” Homenaxe a don Ramón Castromil”

A opinión de Xosé González: “Premios á Etiquetaxe en Lingua Galega”

A opinión de Xosé González: “O plurilingüísmo do estado español”

NO DÍA DA PATRIA GALEGA

A opinión de Xosé González: “Xuíces honorarios do Couto Mixto 2023”

A opinión de Xosé González Martínez: “Premios Peña Novo”

A opinión de Xosé González Martínez: “Levar o Estatuto de Autonomía ás empresas “

A opinión de Xosé González Martínez: “XIV Asemblea da Irmandade Xurídica Galega”