A secretaría provincial de emigración do Psdeg-Psoe de Ourense informa de que Alemania eleva os mínimos exentos para a declaración da renda

O secretario de emigración, Luís Gulín, sinala que “está supeditada ao inminente fallo do Tribunal de Finanzas de Alemania sobre a legalidade de someter a IRPF as pensións de xubilación”

O PSdeG-PSOE de Ourense, informa a través da secretaría provincial de emigración, de que o Ministerio de Facenda de Alemania, elevará os mínimos exentos para a declaración da renda dos anos fiscais 2021 e 2022. Este limiar afecta tamén aos emigrantes retornados de Alemania obrigados a pagar o 5% de IRPF sobre a súa pensión alemá.

Para o ano fiscal 2020, o límite está en 9408 euros anuais, acordándose para o 2021, 9744 euros e para o 2022, 9984 euros como límite de estar exentos do pago o 5 por cento. Estas cantidades exentas aplicaranse ao que só cobra única e exclusivamente pensión alemá, de vellez ou de viuvez ou ambas á ve,) e tamén ao que teña a maiores pensión española.

PUBLICIDADE ELECTORAL