Ciclos Formativos de viño e aceite no I.E.S O Ribeiro

ENSINANZAS E ACTIVIDADES DA FAMILIA PROFESIONAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NO IES O RIBEIRO

No IES O Ribeiro impártense varios ciclos formativos da família formativa de Industrias alimentarias: o Ciclo Medio de Aceites de Oliva e Viños, o Ciclo Superior de Vitivinicultura, así coma o ciclo de Formación Profesional Básica de Industrias Alimentarias (1º e 2º).

Ciclo de Formación Profesional Básica en Industrias Alimentarias”

PUBLICIDADE ELECTORAL