Os últimos cesamentos de emisións simultáneas dalgunhas canles de televisión realizaranse entre o 1 e o 14 de outubro

Estes cesamentos levaránse a cabo os próximos días 1, 7 e 14 de outubro dependendo desde que área xeográfica reciba o sinal cada un dos 5.019 municipios desta fase.
 Os edificios comunitarios destes municipios de 46 provincias españolas deben ter adaptadas as súas antenas colectivas antes destas datas.
 Independentemente do tipo de vivenda, toda a cidadanía destes municipios deberá resintonizar os seus televisores a partir da data de cesamento das emisións na súa área xeográfica ou cando deixen de ver algúns das canles de televisión.

 A cidadanía pode informarse en www.televisiondigital.es e nos teléfonos
901 201 004 e 910 889 879.

Os próximos días 1, 7 e 14 de outubro producirase en 5.019 municipios incluídos en 38 áreas xeográficas das 75 establecidas no Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre (ver anexo), o cesamento de emisións dalgunhas canles nas súas antigas frecuencias da TDT e só
poderanse seguir vendo polas novas. Por iso, os edificios de tamaño mediano e grande terían que adaptar a súa instalación de antena e toda a cidadanía deberá resintonizar os seus televisores co mando a distancia, independentemente de tipo de vivenda na que resida.

PUBLICIDADE ELECTORAL

Os municipios nos que aínda se está executando o proceso do Segundo Dividendo Dixital están repartidos en 46 provincias de 15 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castela e León, Castela A-Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Estremadura, Galicia, A Rioxa, Navarra, País Vasco e Región de Murcia) e a Ciudad Autónoma de Ceuta.


Por tanto, os administradores de leiras ou os presidentes de comunidades de todos aqueles edificios de tamaño mediano e grande destes municipios e onde aínda non se realizou a adaptación, deben contactar canto antes cunha empresa instaladora rexistrada, sendo o máis recomendable solicitar varios orzamentos. As vivendas individuais non necesitan facer esta adaptación.

No caso de que nun edificio ou vivenda non se realice a adaptación necesaria antes das
datas límites indicadas, os cidadáns poderán deixar de ver algunhas canles.
A recepción recuperaríase unha vez acométanse devanditos axustes. O cambio de 2

frecuencias é un proceso que non implica a aparición nin desaparición de canles de televisión,
nin a obsolescencia de televisores nin descodificadores de TDT.


Independentemente do tipo de vivenda, toda a cidadanía destes municipios
deberá resintonizar os seus televisores a partir da data de cesamento das emisións na
súa área xeográfica ou cando deixen de ver algúns das canles de televisión.

Axudas públicas
O pasado 21 de xuño aprobouse por Real Decreto unha liña de axudas destinada a compensar
os custos derivados da recepción ou acceso aos servizos de comunicación audiovisual televisiva nas edificacións afectadas polo Segundo Dividendo Dixital. A contía da subvención oscila entre 104,3 € e 677,95 €, en función da infraestrutura previamente instalada no edificio.


As solicitudes de axudas poderanse presentar online ata o 31 de decembro de 2020,
tras realizar previamente a adaptación das instalacións de recepción do sinal de TDT. Será necesario presentar a documentación xustificativa, incluíndo a factura e o boletín de instalación. Só poderanse solicitar axudas para as actuacións realizadas por empresas instaladoras do Rexistro de Instaladores de Telecomunicacións da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais.

Canles de información á cidadanía
A cidadanía poderá consultar todas as súas dúbidas na páxina web
http://www.televisiondigital.es/ e nos teléfonos 901 201 004 e 910 889 879.
Que é o Segundo Dividendo Dixital?
O cambio de frecuencias da TDT prodúcese como consecuencia do chamado Segundo
Dividendo Dixital, polo que se debe liberar, por mandato europeo, a banda de 700
MHz do espectro radioeléctrico para permitir o despregamento de futuras redes de telecomunicacións 5 G. Desta maneira, faise un uso máis eficiente do espectro
radioeléctrico para que, en menor espazo, mantéñanse os mesmos servizos e
liberar parte para a chegada doutros novos. Mantense así a aposta por situar a España
entre os países líderes no desenvolvemento da tecnoloxía 5 G, que impulsará a
competitividade do tecido empresarial e facilitará a aparición de innovacións
disruptivas.


Máis información para os medios de comunicación: prensa@red.es; 912127620